Mierlo Vocaal

Je hebt belangstelling voor ons koor en dat stellen we erg op prijs.

Als zangvereniging vinden we het belangrijk om met elkaar zo goed

mogelijk te zingen en een muzikale prestatie te leveren.

Ook het sociale aspect speelt een belangrijke rol binnen onze vereniging.

Graag willen we je over enkele zaken die verband houden met het

lidmaatschap van onze vereniging informeren:

Welke eigenschappen verwacht Mierlo Vocaal van de leden?

– vocale kwaliteiten zoals toonvastheid, ritmiek en inleving;

– leervermogen en bereidheid om met oefenbestanden aan de slag te gaan;

– enthousiaste uitstraling tijdens concerten;

– aanwezigheid en inzet op de repetities en bij concerten;

– flexibiliteit om zich in te zetten voor het brede repertoire: “van Bach tot De Breij”.

Proefperiode

Om je ruim de tijd te geven om te besluiten of je lid wilt worden, kennen we een proefperiode van vier weken.

Tijdens deze proefperiode betaal je geen contributie en ben je nog geen lid van de vereniging.

Uiteraard ben je wel van harte welkom op de repetities.

Na de 3e week neemt de dirigent een stemtest af.

Repetities

We repeteren op dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur met tussendoor een korte pauze.

De repetities worden gehouden in ’t Patronaat aan de Heer van Scherpenzeelweg 14 in Mierlo.

We verwachten dat je regelmatig de repetities bezoekt, zodat we samen een hoge kwaliteit van zingen bereiken.

 

Contributie

De contributie bedraagt € 15,00 per maand en wordt per maand, per kwartaal of per jaar betaald.

Je bespaart ons veel administratie als we de contributie automatisch door jou overgemaakt krijgen per 1e dag van de maand of het kwartaal.

Contactpersoon

Elke partij heeft een contactpersoon. Hier kun je terecht voor vragen, ideeën enz. en moet je ook telefonisch of per mail doorgeven indien je verhinderd bent de repetitie te bezoeken of wanneer je niet deel kunt nemen aan een concert.

Vaak worden aan het einde van de repetitie enkele mededelingen gedaan.

Deze worden daarna nog per mail aan de koorleden verzonden.

Kleding

Bij optredens dragen we een formeel of een informeel tenue, hiervoor zijn kledingafspraken gemaakt. Voor de heren wordt een smoking in bruikleen beschikbaar gesteld waarvoor € 25,– borg betaald dient te worden. Bij gestoomd inleveren van de smoking wordt deze borg terugbetaald.

Kijk voor de kledingafspraken op de website.

Gezellige zangavond

Wij vertrouwen erop dat je je snel “thuis” voelt en als er vragen zijn, stel ze gerust aan de contactpersoon of aan één van de bestuursleden.

Correspondentieadres:

Mierlo Vocaal p/a secretariaat  Eline Kompier

elinekompier@gmail.com

Bankrekening:

Rabobank Someren-Mierlo NL23RABO0134196910

t.n.v. Gemengde Zangvereniging St. Lucia.