Dit zijn wij

Geschiedenis

Vanaf haar ontstaan in 1877 heeft Mierlo Vocaal een rijke geschiedenis gekend waarin het is meegegaan met de tijd. In het begin bestond het koor alleen uit mannen en heette het liedertafel ‘Oefening en Uitspanning’. Pas in 1947 werden ook vrouwen toegelaten waarna de naam veranderde in ‘Gemengde zangvereniging St. Lucia’. Gedurende 55 jaar droeg het koor deze naam, totdat die in 2002 werd omgedoopt tot ‘Gemengd Koor Mierlo’. Op 25 mei 2014 werd tijdens het Korenfestival in Mierlo gekozen voor de nieuwe naam ‘Mierlo Vocaal’.

Tijdens deze lange geschiedenis heeft het koor een grote afwisseling van oudere en jongere koorleden en muziekstijlen meegemaakt. Onder leiding van meerdere dirigenten en pianisten is het koor door de jaren heen intensief bezig geweest met vernieuwing. Op dit moment bestaat het koor uit zo’n 50 enthousiaste mannen en vrouwen, verdeeld over sopranen, alten, tenoren en bassen, die wekelijks repeteren. Het repertoire is zeer divers, van licht klassiek tot melodieuze pop. Ook liederen uit musicals ontbreken niet op het repertoire. Jaarlijks geeft het koor een zestal concerten met als hoogtepunt het jaarlijkse kerstconcert in H. Luciakerk te Mierlo. Naar de toekomst toe blijft het koor streven naar vernieuwing en verbetering van het repertoire en andere vormen in haar manier van optreden.

Vanaf 1 januari 2022 heeft Mierlo Vocaal een nieuwe dirigent: Jan van de Beek uit Helmond. Jan is bekend in de omgeving als dirigent van verschillende kerkkoren en ‘De Klokkengieters’ in Aarle-Rixtel. Het koor wordt ondersteund met begeleiding van onze vaste pianiste Jeannette Seijkens uit Gemert. Naast het geven van pianolessen in haar privépraktijk is zij actief als begeleider van koren, zangers en instrumentalisten.

Binnen Mierlo Vocaal zijn naast het bestuur diverse leden en commissies actief die allen hun bijdrage leveren om van Mierlo Vocaal een gezellige en inspirerende vereniging te maken. In 2027 hoopt Mierlo Vocaal haar 150-jarig bestaan te kunnen vieren.

Lijkt het jou ook leuk om samen in een koor te zingen? Nieuwe zangers van allerlei leeftijden zijn van harte welkom. De wekelijkse repetities op dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur worden gehouden in ’t Patronaat aan de Heer van Scherpenzeelweg 14 in Mierlo. Loop gerust eens binnen om te kijken, te luisteren en mee te zingen. Voor meer informatie kun je met ons contact opnemen.

Dirigent

Ik zal mijzelf even aan U voorstellen.

Mijn naam is Jan van de Beek, woonachtig in Helmond-Stiphout en dirigent van zangkoor Mierlo Vocaal.

Ik ben al lang beroepsmatig werkzaam in de muziek als pianist, organist en dirigent.
Mijn opleidingen zijn Conservatorium Tilburg, hoofdvakken piano DM en UM bij Liana Serbescue, en Piano Jazz & improvisatie bij Willem Kuhne.

Daarnaast studeerde ik orgel bij Ad Verberne en Ton Toirkens en accordeon bij Ronald van Overbruggen.
Verder heb ik koordirectie gedaan op het Maastrichts Conservatorium.

Dit is in een notendop mijn muzikale achtergrond.
Naast Mierlo Vocaal begeleid ik de Klokkengieters uit Aarle-Rixtel, het Damiaankoor uit Stiphout en val ik in als interim dirigent.

Met veel plezier verheug ik me op een lange, muzikale samenwerking met dit geweldige koor, dat bekend is met vele genres. Klassiek, musical muziek, melodieuze pop, alsook profane, behoren tot het repertoire.
Ik hoop dat u met plezier deze website zult bezoeken, mocht u interesse hebben om mee te zingen dan kunt u op deze site alle info vinden.

Met muzikale groeten,
Jan van de Beek.

Pianist

Ik ben Jeannette Seijkens, studeerde vanaf 1978 aan het Conservatorium van Maastricht. Daar ben ik begonnen met schoolmuziek. Als bijvakken solfège, algemene muziekleer, harmonie, praktische harmonie, analyse, muziekdidactiek en muziekgeschiedenis. Na drie jaar stopte ik met schoolmuziek en sloot de bovengenoemde vakken met goed resultaat af.

Na schoolmuziek besloot ik hoofdvak piano te gaan studeren. In 1984 behaalde ik het diploma Docerend Musicus. Na een verdere pianostudie bij Jean Franssen en Tony Ehlen haalde ik in 1987 mijn diploma Uitvoerend Musicus aan het conservatorium van Maastricht.

Naast het geven van pianolessen in mijn privé-praktijk ben ik actief als begeleider van koren, zangers en instrumentalisten.