Eerste repetitie en activiteit na zomervakantie

Op dinsdag 6 september vond de eerste repetitie na de zomerstop plaats en moesten de stembanden weer gesmeerd worden na 7 weken drooglegging. Na de uitwisseling van vakantie ervaringen, lief en leed en een cadeautje voor de dirigent, werd begonnen aan het opfrissen van een bestaand nummer en het nieuwe repertoire richting de kerst. Iedereen had er weer zin in.

Met de aftrap van het nieuwe seizoen stond een activiteit met een gezellige bijeenkomst gepland op zaterdag 10 september. Helaas moest de fietstocht vanwege de regen worden afgelast, maar de gezelligheid was er niet minder om. Ingrid en Denise die deze activiteit voor hun rekening hadden genomen, trakteerden de leden met hun partners die middag op een zeer gevarieerd programma. Onder het genot van een hapje en een drankje, werden foto’s uitgedeeld van diverse koorleden uit hun kindertijd en mochten wij raden welke leden dat waren. Daarna werd een geluidsquiz gehouden en konden we een gokje wagen of we de stemmen herkenden van de koorleden die een regel uit een lied hadden ingezongen.

Tine Onrust werd verrast met een koektrommel vol lieve briefjes omdat ze altijd voor ons koekjes bakt en Jan en Mies werden in het zonnetje gezet met een eigen geschreven lied op de melodie van California Dreaming. “O, wat zijn we blij, met een Jan als jij. Onze dirigent, muzikaal talent”. “En dan onze Mies, wat doet zij voor ons veel. Elke week opnieuw een mail, met het laatste nieuws”. Het lied lag lekker in het gehoor en omdat iedereen het kende, werd er uit volle borst meegezongen. Tot slot kreeg iedereen aan het eind van de middag nog een appeltje voor de dorst mee en kijken we terug op een zeer geslaagde middag en aftrap van het nieuwe seizoen.