Koorlid Pauline Dupper gehuldigd

Op dinsdag 4 april is Pauline Dupper alsnog in het zonnetje gezet vanwege haar 12,5 jarig lidmaatschap bij Mierlo Vocaal.

Pauline, net terug van een reis naar Australië, kon om die reden niet bij de Algemene Ledenvergadering aanwezig zijn; het tijdstip waarop leden gebruikelijk worden gehuldigd.

Pauline is 12,5 jaar lid van het koor en valt op door haar opgeruimde karakter. Ze is al jarenlang archivaris en zorgt ervoor dat de partituren bij de juiste personen terechtkomen en houdt samen met Erica het muziekarchief up-to-date. Het bestuur is haar dankbaar voor het onzichtbare maar toch noodzakelijke werk wat zij voor Mierlo Vocaal doet.

Aanwezig was mevrouw Désirée van Doorne-Selker die haar het jubileumspeldje opspeldde. Met een oorkonde, bloemen en applaus voor Pauline, werd de repetitie na een ‘Lang zal ze leven’ voortgezet.