Mierlo Vocaal huldigt 5 jubilarissen

Tijdens een drukbezochte Algemene Ledenvergadering op dinsdag 27 februari, zijn 5 jubilarissen gehuldigd vanwege hun verdiensten en lidmaatschap bij Mierlo Vocaal. Aan beschermvrouwe Désirée van Doorne-Selker viel de eer te beurt om de jubilarissen Toos Messing, Louis van der Putten en Michael Stone (allen 12,5 jaar lid) en Virginia Kempkes (25 jaar lid) te onderscheiden met een speldje vanwege hun langdurig lidmaatschap, waarna de gedecoreerden een oorkonde en bloemen in ontvangst mochten nemen. Een bijzonder moment werd gewijd aan het 65-jarig jubileum van Peter Louwers. Naast lovende woorden van Mies Domensino ontving hij uit handen van de beschermvrouwe een prachtige houten trofee waarop de letters 65 pronkten, een ingelijste oorkonde en een feestelijk bloemenboeket. Peter was zichtbaar ontroerd toen de leden hem met “Peter bedankt, Peter bedankt” toezongen.

Tijdens deze Algemene Ledenvergadering werd ook afscheid genomen van twee bestuursleden. Bestuurslid Jos van den Broek werd bedankt voor zijn werk namens de commissie Techniek en Logistiek en Mies Domensino voor haar werk als voorzitter. Nadat zij de voorzittershamer had doorgegeven aan vicevoorzitter José Kweens werd zij op een bijzondere wijze in het zonnetje gezet. Haar werd een cadeau aangeboden in de vorm van een gepersonaliseerde voorzittershamer. Met een eigen geschreven lied dat aan haar werd opgedragen, kwam een einde aan het bijna 8-jarig voorzitterschap van Mies. Wij heten Gertie Verbruggen als nieuw bestuurslid welkom en samen hopen we er een mooi verenigingsjaar van te maken.