Mierlo Vocaal huldigt jubilarissen

Tijdens de algemene ledenvergadering van Mierlo Vocaal, gehouden op dinsdag 28 februari zijn drie jubilarissen in het zonnetje gezet. Samen met hen en hun gezinsleden werden herinneringen opgehaald waarbij de voorzitter het drietal bedankte voor hun inzet bij het koor als zangers, maar ook voor hun verdiensten in commissies en andere functies. 

Vanwege het gouden jubileum van Jan van de Crommenacker kreeg deze drukbezochte vergadering een feestelijk tintje en werden alle aanwezigen bij binnenkomst getrakteerd op koffie/thee met vlaai voorzien van een vlaggetje met daarop een foto van de gouden jubilaris.

De jubilarissen Jan van de Crommenacker (50 jaar lid), Henk Smidt (25 jaar lid) en Christel van der Put (12,5 jaar lid) ontvingen uit handen van voorzitter Mies Domensino een oorkonde waarna beschermvrouwe Désirée Van Doorne-Selker hen de versierselen opspeldde. Helaas kon Pauline Dupper (12,5 jaar lid) door omstandigheden niet aanwezig zijn, maar tijdens een latere repetitie zal zij alsnog in het zonnetje worden gezet. Nadat alle jubilarissen waren gehuldigd en bloemen in ontvangst hadden genomen, liet het koor van zich horen met een “Lang zullen ze leven”.

Ook vond tijdens deze feestelijke avond een bestuurswisseling plaats. De aftredende bestuursleden Zita van der Molen, Dorry van Bijsterveld en Hetty Gruijters werden met leuke anekdotes toegesproken en met bloemen bedankt voor hun inzet voor de vereniging. Met de komst van de nieuwe bestuursleden Eline Kompier, Annemart Visser en Wim van Vlerken is het bestuur van Mierlo Vocaal weer voltallig. Namens het bestuur wensen wij alle leden een mooi verenigingsjaar toe.